Sofralık Siyah Zeytin 1kg

120.00

Doğal Fermente Sofralık Siyah Zeytin.