Sofralık Siyah Zeytin 1kg

150.00

Doğal Fermente Sofralık Siyah Zeytin.