Sofralık Siyah Zeytin 10kg

1,100.00

Doğal Fermente Sofralık Siyah Zeytin.